Az Európai Bizottság 6 éves munkája után még mindig nem tudjuk, hogy sérült-e a törvény!

A FAKRO álláspontja az Európai Bizottság hivatalos döntését követően

 

A Velux sajtóközleményére az Európai Bizottság azon megállapításával kapcsolatban, amely szerint a FAKRO "rágalmhadjáratot" folytat, a nyilvánvaló válasz és a legtöbb, ami elmondható, hogy hamis.

 

Az FAKRO hivatalos megerősítést kapott az Európai Bizottságtól, hogy a Bizottság nem hajlandó megindítani a hivatalos eljárásokat a VELUX-csoport tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatával kapcsolatos panaszok kivizsgálására. A határozatát "a prioritások meghatározására vonatkozó jogának gyakorlásával" indokolta, és – a Velux állításával ellentétben - semmilyen irányú döntést nem hozott. A Bizottság döntését annak ellenére hozta meg, hogy a FAKRO hosszú beadványai és kiterjedt bizonyítékai már több, mint hat éve várják a Bizottság fellépését. Mindaz, ami történt, megerősítette a hatáskör teljes hiányát.

 

Ryszard Florek, az FAKRO igazgatótanácsának elnöke a következőt nyilatkozta: „A kezdetektől fogva kedvezőtlen hozzáállást tapasztalunk a Bizottság részéről. Ilyen hosszú idő eltelte után azt az egyszerű döntést hozni, hogy a „prioritásokra” hivatkozva nem tesznek semmit, megerősíti, hogy nem foglalkoztak semmilyen bizonyítékkal”. Az FAKRO reménykedik abban, hogy az Európai Ombudsman ki fogja vizsgálni a hivatali visszaélés miatti panaszt.

 

A Bizottság azzal indokolta a végkövetkeztetést, miszerint nem szándékozik alapos vizsgálatot végezni és felbecsülni a túlzottan alacsony, versenytárs kiszorító célú, felfaló árképzésre vonatkozó állításokat, hogy az "teljes körű gazdasági elemzést és kiterjedt adatok elemzését követelné meg". Némileg ironikus indok az, hogy egy potenciálisan hosszú és munkaigényes gyakorlathoz jelentős bizottsági erőforrásokra lenne szükség. A Bizottság következtetése nem volt több, mint hogy "nem döntött előzetesen arról, hogy egy versenytárs erőfölénnyel visszaélt-e vagy sem".

 

Az Európai Bizottság munkája nem felelt meg az FAKRO elvárásainak. Bármilyen érdemi döntéssel elégedettek lennénk, amelyek a bizonyítékok megfelelő vizsgálatából származnak. "Ez a döntés világossá tette volna, hogy a versenypiacon milyen gyakorlatok sértik meg a törvényt, és melyek méltányosak" - tette hozzá Ryszard Florek.

 

Sajtóközleményében azonban a VELUX azt állította, hogy a Bizottság "nem találta a versenyszabályok megsértőjének a VELUX-ot", és "mivel a Bizottság vizsgálta az ügyet, úgy döntöttünk, hogy a hatóságok munkájának tiszteletben tartása miatt nem teszünk észrevételeket." Ez nagyon furcsa, mivel a Bizottság legalább egyetlen dolgot tett egyértelművé, azt, hogy nem volt hajlandó kivizsgálni a panaszokat.

 

"Nagyon sajnálom a tisztességtelen kampányt, amelyet a Velux a lengyel és az európai piacokon a FAKRO ellen folytatott. És az a tény, hogy a versenytárs - aki jól ismeri a törvénysértés jelentését - a dán biztos döntését úgy értelmezi, miszerint nem sértett törvényt, az visszaélés vagy akár hazugság "- foglalta össze Ryszard Florek.

 

A közeljövőben bizonyítékokat fogalmazunk meg arra vonatkozóan, hogy versenytársuk tisztességtelen gyakorlatokat alkalmaz. Ezt a bizonyítékot az Európai Bizottság elé terjesztjük.